مسائل اجتماعی

جامعه

تاثیر دین

دین از عوامل مهم زندگی بشر محسوب می شود که از ابتدای خلقت تا به امروز همواره نقش اساسی در حیات اجتماعی او داشته است واز نیاز های دائمی او بشمار می  رود .انسان همواره بر اساس این نیاز فطری تلاش نموده است تا به خاستگاه اصلی خود دست یابد .

دین در لغت به معنای حکم و قضا ، رسم و عادت ، قانون و جزا ، حساب وشریعت طاعت وبندگی ... به کار رفته است .در تعریف دین تعاریف مختلفی به کار رفته است و هر ملت و گروهی از زوایای خود به تعریف و بیان آن پرداخته اند .

دین نیاز فطری همه ی انسان ها است .دین از عوامل تاثیر گذار بر تربیت اخلاقی جوانان است ، که سبب جلوگیری از بروزصفات نادرست در آنان می شود ، و موجب رشد صفات نیکوی اخلاقی در جوانان می گردد .

 

آرامش روح و روان :

از آثار مهم دین آرامش روح و روان است، دین باعث می شود که انسان در دنیای ماشینی و پرازاظطراب ،نگرانی که همواره در معرض خطرات است به آرامش برسد .از مشکلات جوانان در دنیای کنونی رسیدن به پوچی است و تنها راه نجات آنان از خطر پوچی گرایش به دین و دین داری است .دین یاس و ناامیدی را در دل های جوانان از بین می برد و امید به لطف خداوند را در دل های آنان زنده می گرداند و موجب می شود تا در تمام مراحل زندگی با توکل به ذات مقدس الهی در پیچ و خم زندگی از خود استقامت نشان دهند .از آثار بسیار مهم دین داری ، آسایش و آرامش روح ، روان ورهایی انسان مومن از هر گونه دغدغه،نگرانی است .ایمان و اعتقاد به خداوندمتعال عوامل اظطراب زا را ریشه کن می کند ودل های بیمار و روح متلاطم را آرامش می بخشد .

دین اسلام بر اساس آموزه های خود  جوانان را همواره به داشتن امید به درگاه حق تعالی باعث تلاش برای رسیدن به مقاصد دنیوی و اخروی در جوانان می شود و روابط اجتماعی آنان را مستحکم می نماید ، و عفت و پاک دامنی را برای جوانان به ارمغان می آورد .

 

اهمیت دین درجوانان :

اهمیت و ضرورت دین از آنجا ناشی می شود که دین از ابتدای خلقت انسان همزاد او بوده است ، واین نیاز روحی همواره انسان را به صورت های مختلف به  پرستش وا داشته است.میل انسان به پرستش و خدا جویی امری انکار ناپذیر است که در عرصه های مختلف به صورت های گوناگون در اقوام و ملل مختلف دیده شده است .

دین نیاز همه ی انسان ها و جوامع انسانی است . ایمان مذهبی ، دعا ،  راز و نیاز با خدا مهمترین عوامل درمان بیماریهای روحی و روانی انسان ها محسوب می شود.

نیاز جامعه بشری به داشتن قانون الهی از جمله ضروریات دین در زندگی بشر است،زیرا عقل انسان قادر به وضع قوانین که جامع نیاز های مادی و معنوی او باشد نیست . پیروی از فرامین و آموزه های دینی ، سبب گسترش صفات پسندیده ی اخلاقی و گسترش علم و معرفت در جوانان می شود .

 

عفاف و پاکدامنی :

از جمله ضروریات دین نیازبه اخلاق در روابط فردی و اجتماعی است.زیرا فضایل اخلاقی از جمله مواردی است که باعث تحکیم روابط انسان ها می گردد و انسان ها را در مناطق مختلف جهان چنان به هم مرتبط می سازد که اگر حادثه ای در دورترین نقاط جهان اتفاق افتد باعث می شود که افراد دیگر خود را هم درد آنان دانسته و به یاری آنان بشتابند.

از معضلاتی که جوامع امروزی جوانان را به خود گرفتار نموده است ،آزادی در روابط نا مشروع جنسی وانواع آلودگی های اخلاقی ، بی توجهی به نامحرم و بی بند وباری است .همجنس بازی و ازدواج های مدرن امروزه موجب شده تا بیماری های کشنده و لاعلاج چون ایدز در جوامع غربی گسترش یابد .

دین پشتوانه ی اخلاق در زندگی اجتماعی است ،دین اسلام با حرام کردن روابط نامشروع وتاکید بر روابط سالم جوانان رااز به دام افتادن در چنگال اهریمن حفظ نموده و باعث می گردد تا جوانان با تکیه بر ایمان به خدا خود را از غرایز حیوانی به دورنگه داشته و عفت و پاکدامنی را پیشه نمایند.                              

جوانان با ایمان همواره خدا را ناظر بر اعمال خود می دانند ، وحاضر نیستند که در پیشگاه الهی خود را به بهای دنیوی به دام شیطان بیفکنند . چرا که می دانند دنیای ماشینی و مدرن هرگز قابل مقایسه با جهان ابدیت که خداوند وعده ی آن را به پرهیز گاران داده است ، نیست .دین پشتوانه اخلاق در زندگی اجتماعی است ، زیر بنای همه ی اصول اخلاقی و مشروعیت آن دین و ایمان به خداوند است .

 

بهبود روابط اجتماعی :

 دین سبب تعهد در افراد می شود  و جوانان را متعهد می سازد ، که در رفتار اجتماعی خوداصول اخلاقی را رعایت نمایند ، و از بی بند و باری آنان جلوگیری می کند . این امر موجب می شود که افراد در جامعه درفضای سالمی زندگی کنند .

دین موجب بهبود روابط اجتماعی در افراد می شود .جوامعی که فاقد دین و ایمان هستند ،روابط اجتماعی سالمی ندارند و بی بند باری در روابط آنان خصوصا"در روابط خانوادگی آنان دیده می شود .

جوانان که پایبند به اصول دین می باشند به راحتی حاضر نیستند خود را آلوده ی گناه گردانند و از هر گونه روابط نامشروع پرهیز می نمایند و در خانواده واجتماع سعی می کنند تا در روابط اجتماعی اصول اخلاقی را به نحو احسن رعایت کنندو همین امرسبب بهبود روابط اجتماعی آنان می گردد.

 

امید واری و تلاش :

از تاثیرات مثبت دین داری در جوانان داشتن امید به آینده است،دین اسلام انسان ها را به آینده امیدوار می نماید ، آینده ای که در آن تحقق وعده های خداوند سبحان به حقیقت می پیوندد. 

امید به آینده باعث می شود که انسان ها از شکست و تجربه های تلخ زندگی نا امید نشوند و همواره برای رسیدن به آرمان های خود تلاش نمایند .از ناکامی های زندگی ناامید نگردندو برای ساختن فردای بهتر کوشش نمایند .

انسان هایی که خداوند را همواره یاور و پشتیبان خود می دانند، شکست را وسیله ی امتحان الهی برای ساختن هویت خود می دانند و هرگز ا زرحمت خداوند نا امید نمی گردند و این جهان را وسیله ای برای رسیدن به جایگاه ابدی خود می دانند .

 

 

 

کسب علم :

دین اسلام کسب علم را بر جوانان امری لازم و ضروری می داندو به همگان کسب علم و دانش را توصیه می نماید.جوانان با ایمان با تکیه بر فرامین الهی سعی می کنند با کسب علم و معرفت به هدف های خود دست یابند . از هر فرصتی برای فراگیری علم استفاده می نمایند . بدیهی است که از سرمایه های با ارزش در هر جامعه مغز های متفکری است ،که به کار گیری صحیح این نیروها زمینه های ترقی و پیشرفت یک ملت را به همراه می آورد .

به طور کلی دین جوانان را از بدی ها و نا پاکی ها  به دور می دارد ، باعث عفت و پاکدامنی در آنان می سود ، روابط اجتماعی آنان را تحکیم می بخشد ، امید را در دل آنان زنده می دارد ، موجب تلاش بیشتر برای رسیدن به اهداف آنان می شود و در پیشرفت تحصیلی جوانان تاثیر مثبتی دارد .

 

راهبرد :

والدین در تربیت فرزندان خود، بیشتر به تربیت دینی آنان توجه نمایند ، چراکه فقر فرهنگی و معرفتی در زمینه ی دین فراهم کننده آسیب پذیری در گرایش های دینی جوانان است .

والدین باید از اجبار جوانان به اعمال دینی خوداری نمایند ، زیرا هر گونه اجبار عملی در شریعت ناروا است و منجر به نا سازگاری در اجرای اعمال دینی می شود .

 

 

  

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 22:22  توسط mahmoudi  |